NAŘÍZENÍ (opatření) k využívání víceúčelového hřiště

Povolené sporty v rámci nouzového stavu:

Tenis

Nohejbal

Vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště

Provoz víceúčelového hřiště 9:00 – 20:00

Nošení ochranných prostředků

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání.

Podmínky využití víceúčelového hřiště.

  1. Rezervace prostřednictvím webových stránek obce.

Síť na tyto sporty je instalována, proto není nutné žádné další činnosti k zprovoznění hrací plochy. Hřiště bude před Vaší návštěvou otevřeno, v případě problému kontaktujte správce hřiště na tel.:723 505 838

Platba za pronájem je možná pouze převodem, a to do 24 hodin od využití hřiště, na bankovní účet obce Velké Přítočno č. 388119349/0800. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno osoby, která provedla rezervaci.

V případě neuhrazení poplatku nebude umožněna další rezervace.

Provoz hřiště 

8:00-20:00 

V rezervačním systému lze objednávku uskutečnit max. 3 hodiny před začátkem a do 22:00 hod. V případě rezervace menšího časového intervalu před začátkem lze rezervaci objednat pouze telefonicky u správce hřiště. Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.


Ceník

Čas: 1 hodina

Sazba: 150 Kč

Turnaj: 1000 Kč/den

Dětem mladším 15 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.(osoby starší 18let)

Rezervace  

Rezervaci lze uskutečnit pouze přes webové stránky obce


Instalace sítě  pro jednotlivé sporty  

Pokud nebudou sítě instalovány na hřišti, jsou umístěny (od 12.8.) v přístřešku za zelenou bránou k fotbalovému hřišti.

Po ukončení prosíme o demontáž sítě a uložení do přístřešku nebo po domluvě se správcem přenechat dalšímu hrajícímu


Obuv  

Vstup na  hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu. Klíče od hřiště 

Budou k vyzvednutí u správce hřiště (kiosek v areálu fotbalového hřiště) ). Po skončení hry odevzdejte klíče správci.

Platba 

Využití hřiště uhradíte správci na místě (kiosek v areálu fotbalového hřiště)